Influenza/tetanus vaccineren, wanneer doe je het nu goed?

Influenza/tetanus vaccinatie

Een paard tegen tetanus vaccineren is noodzakelijk. Paarden zijn erg gevoelig voor deze ziekte en de veroorzakende bacterie komt veel voor in paardenmest. Een wond kan daardoor fatale gevolgen hebben.

Maar hoe vaak is dat nu nodig? Uit recent onderzoek is gebleken dat de tetanus enting minimaal 2 jaar werkzaam is.
Vaak wordt de tetanus enting samen gegeven in een cocktail met de jaarlijkse influenza vaccinatie. Dit is dus niet meer noodzakelijk en kan zelfs tot bijwerkingen leiden. Één keer per 2 jaar is voldoende om goed beschermd te zijn.
Het nu ook mogelijk om direct na afnemen van bloed via een sneltest (titeren) de beschermingsgraad tegen tetanus te bepalen. Hierdoor kun je direct zien wanneer je paard niet meer voldoende beschermd is en een vaccinatie nodig is.

Jaarlijks influenza vaccineren blijft wel noodzakelijk. Voor influenza is het niet mogelijk om te titeren en veranderen de virussen om de zoveel tijd.
Om deze reden is het verstandig paarden alternerend te vaccineren. Of alvorens tetanus te vaccineren je paard te titeren.

Neem voor meer informatie over titeren contact op.

EquiDoc: Alle medische zorg voor het paard