Beoordelen beeldmateriaal

Beoordeling beeldmateriaal

Je kunt ons beeldmateriaal sturen (rontgenbeelden of echobeelden) ter beoordeling en/of een second opinion.

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

EquiDoc: Alle medische zorg voor het paard