Wat is een spoedgeval precies?

Spoedgeval

Onder spoedgevallen vallen alle aandoeningen die potentieel levensbedreigend zijn. Denk hierbij aan:

  • Koliek
  • Traumatische wonden
  • Benauwdheid
  • Niet vlottende bevallingen
  • etc.

U kunt altijd contact met mij opnemen voor meer informatie.

EquiDoc: Alle medische zorg voor het paard